Toernooien, competities en kampioenschappen

Interne toernooien.

De interne toernooien worden gespeeld op elke laatste woensdagmiddag en de laatste dinsdagavond van de maand in het zomerseizoen.
Alle leden van de vereniging kunnen aan de interne toernooien deelnemen.
De spelvorm bestaat uit doublette à la mêlée.
Aan de interne toernooien zijn prijzen verbonden.
Voor de interne toernooien vindt geen voorinschrijving plaats.
De woensdagmiddag betreft een onderling toernooi bestaande uit twee partijen.
Melden vanaf 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.
De dinsdagavond betreft het een onderling toernooi bestaande uit drie partijen à 50 minuten.
Melden vanaf 18.30 uur. Aanvang 19.00 uur.
Opmerkingen:
• Bij een doublette à la mêlée spelen twee spelers tegen twee andere spelers.
• Bij een ongelijk aantal deelnemers kan het zijn dat één triplette wordt toegepast d.w.z. dat wisselend één team uit drie spelers kan bestaan.
• Bij beide speelvormen speelt men tijdens de drie partijen nagenoeg nooit met of tegen dezelfde
speler(s).
Voor de interne toernooien is de inleg € 1,- p.p.

D.V.V. Toernooi.

Jaarlijks op een zaterdag in de maand mei organiseert “De Vaste Voet” een open toernooi en in augustus een doublettes-toernooi.
Deelnemers aan het toernooi in augustus hebben een NJBB licentie nodig. Aanmelden kan via www.ontip.nl
Het maximaal aantal teams die aan dit toernooi deel kunnen nemen is ± 38.
Op dit toernooi worden vier of vijf voorgelote partijen gespeeld. Aan het D.V.V. toernooi zijn prijzen in natura verbonden.

Kampioenschappen.

Tireer clubkampioenschap / Pointeer clubkampioenschap

Alle leden van de vereniging kunnen aan deze clubkampioenschappen deelnemen.

Tireren is een individuele spelvorm waarbij het door middel van een aantal af te werken oefeningen de bedoeling is om boules “weg te schieten”, waarbij punten kunnen worden behaald.

Pointeren is een individuele spelvorm waarbij het door middel van een aantal af te werken oefeningen de bedoeling is om boules “te plaatsen”, waarbij punten kunnen worden behaald.
De speler die de meeste punten heeft behaald, is tireer/pointeer clubkampioen.

Het  tireer/pointeer clubkampioenschap vindt één keer in het jaar plaats.
Voor het tireer/pointeer clubkampioenschap vindt geen voorinschrijving plaats.

Tête-à-Tête Piramidespel.

Alle leden van de vereniging kunnen aan dit piramidespel deelnemen.
Meer info volgt zsm.

Competities van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (N.J.B.B.)

NATIONALE PETANQUE COMPETITIE  (NPC)

Een uitdagende nationale competitie voor boulers in alle regio’s en op alle niveaus.
De NPC is een competitie tussen verenigingen met teams van minimaal 6 en maximaal 9 boulers.
De competitie bestaat uit 14 speeldagen in de maanden september tot april.
Iedere speeldag bestaat uit opeenvolgend een ronde doubletten, een ronde tripletten en een ronde doubletten.
De competitie heeft een piramide vorm met bovenaan de topdivisie met één poule.
Daaronder volgt de 2edivisie met 2 poules, de 3edivisie met 4 poules, enzovoort.
Hoe lager de divisie, hoe meer poules en hoe kleiner de reisafstanden zijn (in de meeste gevallen).
Het streven is om iedere poule te vullen met 8 teams.

BESTUURSCUP (BC)

Onze vereniging behoort tot de afdeling West, globaal begrensd door Amstelveen, Gouda, Dordrecht en Hoek van Holland.
Eén keer per jaar wordt in de afdeling West een bestuurs- commissietoernooi gehouden.
Bestuurs- en commissieleden die een NJBB licentie hebben, spelen vier partijen tegen bestuurs- en commissieleden van andere verenigingen.
Tijdens genoemd toernooi is clubkleding verplicht.
De plaats waar dit toernooi wordt gehouden is wisselend.

ZOMER COMPETITIE TRIPLETTEN (ZCT)

Jaarlijks wordt door de commissie wedstrijdzaken van de afdeling west deze zomercompetitie georganiseerd. Dit betreft een tripletten competitie. 
Leden van de vereniging die een NJBB licentie hebben, kunnen per team aan dit toernooi deelnemen.
Tijdens dit toernooi worden per speeldag vijf voorgelote partijen gespeeld.
Deze competitie wordt gespeeld op afdelingsniveau (klasse 1 t/m 3).
Afwisselend op de outdoorbanen van verenigingen van de afdeling West.
Drie zondagen in de maanden april, mei en juni.
Voor de zomercompetitie vindt voorinschrijving plaats.
Op het inschrijfformulier in ons clubgebouw staat tevens de sluitingsdatum aangegeven, die door ”De Vaste Voet” wordt gehanteerd.

De teams die in een vorig seizoen aan de zomercompetitie hebben deelgenomen, hebben bij inschrijving voorrang. Indien zij te kennen geven niet meer te willen spelen kunnen andere teams hun plaats innemen.
Indien meer teams inschrijven dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt door de commissie wedstrijdzaken contact opgenomen met de commissie wedstrijdzaken van de afdeling om te bezien of er nog extra plaatsen zijn.

Clubkleding is verplicht.

WINTER COMPETITIE DOUBLETTEN (WCD).

Jaarlijks wordt door de commissie wedstrijdzaken van de afdeling west deze wintercompetitie  georganiseerd. Dit betreft een doubletten competitie.
Tijdens dit toernooi worden per speeldag vijf voorgelote partijen gespeeld.
Deze competitie wordt gespeeld op afdelingsniveau (klasse 1 t/m 3).
Afwisselend op de indoorbanen van verenigingen van de afdeling West.
Drie zondagen in de maanden oktober, november en januari.
Voor de wintercompetitie vindt voorinschrijving plaats.

Op het inschrijfformulier in ons clubgebouw staat tevens de sluitingsdatum aangegeven, die door ”De Vaste Voet” wordt gehanteerd.

De teams die in een vorig seizoen aan de wintercompetitie hebben deelgenomen, hebben bij inschrijving voorrang. Indien zij te kennen geven niet meer te willen spelen kunnen andere teams hun plaats innemen.
Indien meer teams inschrijven dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt door de commissie wedstrijdzaken contact opgenomen met de commissie wedstrijdzaken van de afdeling om te bezien of er nog extra plaatsen zijn.

Clubkleding is verplicht.

ZATERDAGMIDDAG COMPETITIE (ZAMI)

Deze competitie wordt gespeeld op outdoorbanen van verenigingen in het district west.
De ZaMi is een competitie tussen verenigingen met teams van minimaal 4 spelers.
In elke klasse spelen zes teams een halve competitie in de maanden april tot juli.
Er zijn dus 5 speeldagen en per speeldag worden 3 rondes gespeeld.
De eerste ronde bestaat uit een tripletten partij en een tête-à-tête partij, ronde twee bestaat uit
2 doublettenpartijen.
Tot slot nog een keer een tripletten partij en een tête-à-tête partij, waarbij de  tête-à-tête speler een ander moet zijn dan in de eerste ronde.

Clubkleding is verplicht.

REGIONALE CLUBONTMOETINGEN:

Regelmatig vinden er clubontmoetingen plaats tussen verenigingen uit de regio.
Leden van de vereniging kunnen aan deze ontmoetingen deelnemen.
Afwisselend op een speelterrein van genoemde verenigingen.
Deze worden op een flyer in ons clubgebouw bekend gemaakt.
Voor deze clubontmoetingen vindt voorinschrijving plaats, via de intekenlijsten op de club.

Clubkleding is wenselijk.

TOERNOOIEN VIA FLYERS EN ONTIP:

Het gehele jaar worden door verenigingen in het land  toernooien georganiseerd.
Via  flyers en toernooikalenders, die in ons clubgebouw “Entre Nous” voor een ieder inzichtelijk zijn, wordt kenbaar gemaakt waar deze toernooien plaatsvinden.
Ook staan op de site: www.njbb.nl/njbb afdeling West de toernooien in de regio op de toernooikalender.

Inschrijving vindt plaats op persoonlijke titel mits men een NJBB licentie heeft.