Privacybeleid en AVG

Privacy Beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

“De Vaste Voet (hierna te noemen D.V.V.)  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van  D.V.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan “D.V.V.” verstrekt. “D.V.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voornaam- achternaam
 • Uw adresgegevens, telefoonnummer(s)
 • Geboorteplaats en datum
 • Datum ingang lidmaatschap
 • Uw e-mail adres 
 • Uw IP adres

Waarom DVV gegevens nodig heeft.

“D.V.V.” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post)  te kunnen benaderen. Daarnaast kan “D.V.V.” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (lidmaatschap) of van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening. 

Hoe lang “DVV “gegevens bewaart.

“D.V.V.” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

“D.V.V. ” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek. 

Op de website van “D.V.V.” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. “D.V.V.” gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Site-statistiek en cookies. 

“D.V.V.” houdt middels een Statcounter-statistiekprogramma (www.statcounter.com) op anonieme basis gegevens bij van 500 meest recente opvragingen van onze site-pagina’s: 

 • •Aantallen bezoekers en tijdstippen van bezoeken op onze pagina-URL’s; 
 • •Via welke provider een bezoeker toegang heeft tot het internet; 
 • •Door bezoekers gebruikte browsers/versies, besturingssystemen, beeldresoluties; 
 • •Vertrekverwijzingen (gebruik externe hyperlinks binnen onze site); 
 • •Zoekmachines en zoekopdrachten waarmee onze site-pagina’s worden gevonden; 
 • •Stad/dorp-, regio-, landen-locaties en IP-adressen van bezoekers. 

Alleen ter vaststelling van ’terugkerend’ bezoek aan de site van “D.V.V.” plaatst het Statcounter-programma een cookie op uw apparaat; deze cookie verzamelt geen persoon gerelateerde gegevens.

Resultaten binnen dit statistiekprogramma worden uitsluitend in een samenvattende zin en in niet tot een individuele sitebezoeker herleidbare vorm verzameld. 

Gegegens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devastevoet.nl . 

“D.V.V.” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen. 

“DVV” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door “D.V.V.” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met “DVV” op via info@devastevoet.nl . 

“D.V.V.” is als volgt te bereiken:  zie website: www.devastevoet.nl

AVG

AVG verklaring.

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat De Vaste Voet het AVG-programma heeft doorlopen en dat De Vaste Voet zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft De Vaste Voet kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door De Vaste Voet zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 16-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door De Vaste Voet is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap

Persoonsgegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, E-mail adres en geboorte datum.
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Verwerking door wie Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Aanmelden voor nieuwsbrief

PersoonsgegevensNaam en e-mail adres;
Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);
Verwerkingen Afdeling communicatie;
Verwerking door wie Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is.

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging:De Vaste Voet
Naam persoon:Peter Oosenbrug
Plaats: Lisse
Datum:16 mei 2018